ХАБАРҲО

2022-06-22: Корњои фањмондадињи ва омўзишї - омили баланд гардидани маърифат дар истењсолот

 

26 апрели соли равон дар Агентии Тољикстандарт семинарии омўзишї дар мавзўи риояи талаботи Регламентњои техникии «Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон» ва СТ ЉТ 1110-2018, «Либосњои мактабї» Шартњои умумии техникї баргузор гардид. Дар он роњбарият як кормандон, намояндаи Вазорати маориф ва илм, истењсолкунандагони ватанї ва дигар намояндагон иштирок намуданд.

Дар кори семинар мутахассисон оид ба масъалањои матрањшаванда баромад карданд. Њамзамон, гуфта шуд, ки як маќсади асосии тањия ва ќабули Регламенти техникиии «Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон» ба хотири ба танзимдарории бехатарии мањсулоти дўзандагї мебошад.

Истењсолкунанда дар љараёни истењсоли мањсулоти дузандагї пеш аз њама ба риояи талаботи Регламенти техникии Љумњурии Тољикистон «Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон» ва њуљљатњои меъёрї-техникї стандарти Љумњурии Тољикистон 1110-2018 «Либоси мактабї ШУТ» истењсоли мањсулоти дўзандагї бо таваљљуњ бошанд.

Барои рушди соњибкорї ва воридотивазкунанда будани молу мањсулоти ватанї Њукумати кишвар имрўз тамоми имкониятњоро фароњам намуда истодааст. Вобаста ба ин соњибкорон ва истењсолкунандагонро зарур аст, ки дар доираи талаботњои меъёрї ва ќонунњои амалкунанда фаъолият намоянд.

Аз баски тамоми санљиш ва назорат, то як давраи муайян манъ гардидааст, Агентї кушиш дорад, ки бо баргузор кардани корњои фањмондадињї, семинар-машваратњо ва корњои омўзишї, савияи дониши истењсолии истењсолкунандагони ватаниро баланд бардорад, њамчунин, барои раќобатпазир гардидани молу мањсулоти истењсолшаванда заминаи мусоид фароњам орад.