ХАБАРҲО

2021-09-21: Семинари омузишї ва корњои фањмондадињї бо истењсолкунандагони мањсулоти хўрокворї ва кору хизматрасонї дар мавзўи «Љорї намудани стандартњои байналмиллалї - омили асосии истењсоли мањсулоти босифат ва бехатар»

Бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати саноатикунонии босуръати кишвар, мусоидат ба рушди содирот, љорї намудани стандартњои байналмилалї, раќобатпазирии молу мањсулот, баланд бардоштани сифат ва истењсоли бехатари мањсулоти ватанї ва инчунин ќарори љаласаи Шўрои њамоњангсозї оид ба бехатарии мањсулоти хўрокворї аз тарафи Агентии Тољикстандарт тибќи Наќша-чорабинињо дар шањри Бохтар дар бинои МСМС ва НС-и вилояти Хатлон санаи 20 сентябри соли 2021 семинари омузишї ва корњои фањмондадињї бо истењсолкунандагони мањсулоти хўрокворї ва кору хизматрасонї дар мавзўи «Љорї намудани стандартњои байналмиллалї - омили асосии истењсоли мањсулоти босифат ва бехатар» гузаронида шуд.

Дар семинари омузишї ва корњои фањмондадињї намояндаи корхонањои истењсолї ва хизматрасонї, мутахассисони бахши НИС, шуъбаи маљмааи агросаноатї, озмоишгоњи марказии хўрокаи МСМС ва НС-и вилояти Хатлон, РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб,  МТМ-ии ноњияи Данѓара ва Шањритуз иштирок намуданд.