Ҷойҳои корӣ

АГЕНТИИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

МАРКАЗИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 

 1. Сардори шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1593,40 сомонї;
 2. Сармутахассиси озмоишгоњи санљиши мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 1249,00 сомонї;
 3. Мутахассиси пешбари шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 972,90 сомонї;
 4. Мутахассиси шуъбаи кадрњо ва ташкилї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 5. Мудири бахши иќтисод ва банаќшагирї – 1 љой, маоши мансабї – 1308,20 сомонї;
 6. Мутахассиси бахши иќтисод ва банаќшагирї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи муњосибот ва бањисобгирї – 2 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 8. Мутахассиси шуъбаи бањодињии мутобиќат – 2 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 5 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 10. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати вазнин – 7 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 11.  Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати сабук – 4 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 12.  Мутахассиси шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 8 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 13.  Мутахассиси шуъбаи нозироти савдо – 11 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 14.  Мутахассиси шуъбаи санљиши давлатии воситањои ченак – 4 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 15.  Мутахассиси озмоишгоњи санљиши мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;

 

 

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ТУРСУНЗОДА

 

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 1. Муовини сардори раёсат – 1 љой, маоши мансабї – 1853,80 сомонї;
 2. Сардори шуъбаи муњосибот – 1 љой, маоши мансабї – 1519,00 сомонї;
 3. Сардори шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 1519,00 сомонї;
 4. Мудири бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1246,20 сомонї;
 5. Мутахассиси пешбари шуъбаи муњосибот – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 6. Мутахассиси пешбари бахши кадрї – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 7. Мутахассиси пешбари бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 8. Мутахассиси пешбари бахши санљиш ва назорати воситањои ченак – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 10. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати вазнин – 1 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 11. Мутахассиси бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 12.  Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулотњои нафтї – 1 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 13. Мутахассиси бахши санљиш ва назорати воситањои ченак – 5 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 14.  Мутахассиси бахши нозироти савдо – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 15.  Мутахассиси озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 759,00  сомонї;

 

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ ШАХРИТУС

 

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 1. Мудири бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 2. Мудири бахши кадрњо – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 3. Мудири бахши бањодињии мутобиќат – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 4. Мутахассиси пешбари шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 883,20 сомонї;
 5. Мутахассиси пешбари шуъбаи нозироти савдо  – 1 љой, маоши мансабї – 883,20 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи муњосибот  – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 8. Мутахассиси бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати сабук – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 10.  Мутахассиси бахши санљиши воситањои ченак – 3 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;

 

Талаботҳои тахассусӣ барои ишғолкунандагони мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Талаботи тахассусї барои мансаби муовини сардори Раёсат

 

- маълумоти олии ба мансаби мазкур мувофиќ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

- 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

      - донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби сардори шуъба

- маълумоти олии ба мансаби мазкур мувофиќ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

      - донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мудири бахш

 

- маълумоти олии ба мансаби ишщолшаванда мувофиы, ки ижрои самараноки вазифаьои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собқаи умумии меҳнатӣ;

-малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мутахассиси пешбар

 

маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

малакаи кор бо компютер, аз љумла барномањои Microsoft Office (Word. Excel);

донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои ўњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

барои донистани забони хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мутахассис

 

маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

малакаи кор бо компютер, аз љумла барномањои Microsoft Office (Word. Excel);

донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои ўњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

барои донистани забони хориљї афзалият дода мешавад.

 

Њуљљатњои зарурии пешнињодшаванда:

 

ариза ба унвони роњбари маќомоти давлатї;

вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

тарљумаи њол;

нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

нусхаи дафтарчаи мењнатї;

маълумотнома оид ба вазъи саломатї (шакли  038);

нусхаи гувоњномаи РМА (раќами мушаххаси андозсупоранда);

маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;

нусхаи шиноснома;

нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд);

маълумотнома аз маркази иттилоотии Вазорати корњои дохилии ЉТ

Њуљљатњо дар муњлати 21 рўз баъди чопи аввалини эълон дар воситањои ахбори омма дар дастгоњи марказии Агентї ва Маркази ташхисии минтаќавии шањри Турсунзода ќабул карда мешаванд.

Суроѓаи ќабули њуљљатҳо: ш. Душанбе, кўчаи Н.Ќарабоев 42/2, Агентии Тољикстандарт, тел: (+992 37) 233 65 96, факс: (+992 37) 233 44 99, Сайти Интернетї: www.standard.tj , E-mail: info@standard.tj,

Суроѓаи ќабули њуљљатҳо: шањри Бохтар, хиёбони Вањдат 23,                 тел: (83222) 2 83 16, факс: (83222) 2 83 16, Сайти Интернетї: www.standard.tj,   E-mail: hatlon@standard.tj,  

АГЕНТИИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

МАРКАЗИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 

 1. Сардори шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1593,40 сомонї;
 2. Сармутахассиси озмоишгоњи санљиши мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 1249,00 сомонї;
 3. Мутахассиси пешбари шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 972,90 сомонї;
 4. Мутахассиси шуъбаи кадрњо ва ташкилї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 5. Мудири бахши иќтисод ва банаќшагирї – 1 љой, маоши мансабї – 1308,20 сомонї;
 6. Мутахассиси бахши иќтисод ва банаќшагирї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи муњосибот ва бањисобгирї – 2 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 8. Мутахассиси шуъбаи бањодињии мутобиќат – 2 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 5 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 10. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати вазнин – 7 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 11.  Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати сабук – 4 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 12.  Мутахассиси шуъбаи шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 8 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 13.  Мутахассиси шуъбаи нозироти савдо – 11 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 14.  Мутахассиси шуъбаи санљиши давлатии воситањои ченак – 4 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;
 15.  Мутахассиси озмоишгоњи санљиши мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 800,40 сомонї;

 

 

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ТУРСУНЗОДА

 

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 1. Муовини сардори раёсат – 1 љой, маоши мансабї – 1853,80 сомонї;
 2. Сардори шуъбаи муњосибот – 1 љой, маоши мансабї – 1519,00 сомонї;
 3. Сардори шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 1519,00 сомонї;
 4. Мудири бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1246,20 сомонї;
 5. Мутахассиси пешбари шуъбаи муњосибот – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 6. Мутахассиси пешбари бахши кадрї – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 7. Мутахассиси пешбари бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 8. Мутахассиси пешбари бахши санљиш ва назорати воситањои ченак – 1 љой, маоши мансабї – 924,60 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 10. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати вазнин – 1 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 11. Мутахассиси бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 12.  Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулотњои нафтї – 1 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 13. Мутахассиси бахши санљиш ва назорати воситањои ченак – 5 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 14.  Мутахассиси бахши нозироти савдо – 6 љой, маоши мансабї – 759,00 сомонї;
 15.  Мутахассиси озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – 1 љой, маоши мансабї – 759,00  сомонї;

 

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ ШАХРИТУС

 

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 1. Мудири бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 2. Мудири бахши кадрњо – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 3. Мудири бахши бањодињии мутобиќат – 1 љой, маоши мансабї – 1184,20 сомонї;
 4. Мутахассиси пешбари шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 883,20 сомонї;
 5. Мутахассиси пешбари шуъбаи нозироти савдо  – 1 љой, маоши мансабї – 883,20 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи муњосибот  – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар маљмааи агросаноатї – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 8. Мутахассиси бахши шаҳодатномадиҳии кору хизматрасонӣ – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии – техникї дар саноати сабук – 1 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;
 10.  Мутахассиси бахши санљиши воситањои ченак – 3 љой, маоши мансабї – 724,30 сомонї;

 

Талаботҳои тахассусӣ барои ишғолкунандагони мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Талаботи тахассусї барои мансаби муовини сардори Раёсат

 

- маълумоти олии ба мансаби мазкур мувофиќ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

- 5 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

      - донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби сардори шуъба

- маълумоти олии ба мансаби мазкур мувофиќ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

      - донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мудири бахш

 

- маълумоти олии ба мансаби ишщолшаванда мувофиы, ки ижрои самараноки вазифаьои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

- 3 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собқаи умумии меҳнатӣ;

-малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мутахассиси пешбар

 

маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

2 сол собиќаи хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї;

донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

малакаи кор бо компютер, аз љумла барномањои Microsoft Office (Word. Excel);

донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои ўњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

барои донистани забони хориљї афзалият дода мешавад.

 

Талаботи тахассусї барои мансаби мутахассис

 

маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

малакаи кор бо компютер, аз љумла барномањои Microsoft Office (Word. Excel);

донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои ўњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

барои донистани забони хориљї афзалият дода мешавад.

 

Њуљљатњои зарурии пешнињодшаванда:

 

ариза ба унвони роњбари маќомоти давлатї;

вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

тарљумаи њол;

нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

нусхаи дафтарчаи мењнатї;

маълумотнома оид ба вазъи саломатї (шакли  038);

нусхаи гувоњномаи РМА (раќами мушаххаси андозсупоранда);

маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;

нусхаи шиноснома;

нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд);

маълумотнома аз маркази иттилоотии Вазорати корњои дохилии ЉТ

Њуљљатњо дар муњлати 21 рўз баъди чопи аввалини эълон дар воситањои ахбори омма дар дастгоњи марказии Агентї ва Маркази ташхисии минтаќавии шањри Турсунзода ќабул карда мешаванд.

Суроѓаи ќабули њуљљатҳо: ш. Душанбе, кўчаи Н.Ќарабоев 42/2, Агентии Тољикстандарт, тел: (+992 37) 233 65 96, факс: (+992 37) 233 44 99, Сайти Интернетї: www.standard.tj , E-mail: info@standard.tj,

Суроѓаи ќабули њуљљатҳо: шањри Бохтар, хиёбони Вањдат 23,                 тел: (83222) 2 83 16, факс: (83222) 2 83 16, Сайти Интернетї: www.standard.tj,   E-mail: hatlon@standard.tj,