Ҳамкориҳои байналмилалӣ

Фаъолияти байналмилалї

Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон «Тољикстандарт» Љумњурии Тољикистонро дар ташкилотњои минтаќавї ва байналмилалї муаррифї мекунад. Иштироки Љумњурии Тољикистон дар ин ташкилотњо ин пеш аз њама мусоидат ба:

  • њамохангкунии стандартњо ва њуљљатњои меъёрию њуќуќї дар дохили кишвар амаликардаистода бо њуљљатњои байналмилалї;
  • бартарафкунии монеањои техникї дар савдо бо роњи наздик кардани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба ќонунгузории давлатњое, ки дар ин самт ба онњо њамкорї ба роњ монда шудааст;
  • зиёдкунии иќтидори содиротии љумхурї ва баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї;
  • њамчун аъзои Созмони умумиљањонии савдо вусъатдињии истифодаи стандартњои байналмилалї дар дохили кишвар;
  • љорикунии истифодаи технологияњои инноватсионї дар истењсоли мањсулоти ватанї.

 

Агентии «Тоҷикстандарт» њамзамон бо ташкилоту созмонҳои зерин ҳамкориҳо дорад:

 

Шӯърои байнидавлатӣ оид ба стандартизатсия, метрология ва  сертификатсия

 

 

Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартизатсия

 

 

 

Пажӯҳишгоҳи миллии метрологии Олмон

 

 

 

Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилалӣ

 

 

 

Созмони ҳамкориҳои Авроосиегии муассисаҳои давлатии метрологӣ

 

 

 

Ташкилоти байналмилаии электоротехникӣ

 

 

Иттиҳоди байналмилалӣ оид ба алоқаи барқӣ

 

 

 

Комиссияи Кодекс Алиментариус

 

 

 

Ташкилоти љаҳонии метрологии қонунгузор

 

 

Комиссияи аврупоии иқтисодии СММ

 

 

 

Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди саноат

 

 

 

 

Кумитаи аврупоӣ оид ба стандартизатсия

 

 

 

Кумитаи аврупоӣ оид ба стандартизатсия дар электротехника

 

 

 

Бюрои ҷаҳонии ченак ва тарозу

 

 

 

Ҳамкории байналмилалӣ оид ба аккредитатсияи озмоишгоҳҳо

 

 

 

Форуми байналхалқї оид ба аккредитатсия

 

 

Ҳамкории минтақавии Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба аккредитатсия

 

 

 Федератсияи байналмилалии истифодабарандагони стандартњо

 

 

ECO   Созмони ҳамкории иқтисодӣ

 

 

Созмони Иқтисодии Авроосиё

 

 

MAC Ассотсиатсияи байниминтақавӣ оид ба                                              стандартизатсия

.

 

 Агентии амрикоӣ оид ба рушди байналмилалӣ

 

Маркази байналмилалии савдо

 

Агентии «Тољикстандарт» бо ташкилотњо, вазоратњои миллї ва институтњо оид ба стандартизатсия, сертификатсия, метрология ва акредитатсия њамкорї мекунад, аз љумла бо Арманистон, Озорбойљон, Белоруссия, Гурљистон, Олмон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Чин, Молдова, Русия, Ўзбекистон, Туркманистон.