ХАБАРҲО

2018-05-01: Агентии Тоҷикстандарт огоҳ мекунад!

                       Истеъмолкунандагони гиромї!

 Дар фасли гармо ба муомилот баровардан ва нигоњдории мањсулоти ѓизої таваљљуњи махсусро талаб менамояд.

Бинобар ин дар ин айём, њангоми харидории мањсулоти хўрокворї бодиќќату  эњтиёткор бошед, яъне пеш аз харидорї њатман ба муњлати истеъмолї ва шароити нигоњдории мањсулот диќќати љиддї дињед.

Махсусан аз харидории мањсулоти ѓизої дар љойњои муќаррарношуда ва мањсулоти дар зери нури офтоббуда, хўришњои консервагии хонагї, инчунин мањсулоту нўшокињое, ки дар зарфњои пластикии якчанд бор истифодашуда љой дода шудаанд, худдорї намоед.

Интихоби мањсулоти бехатар кафолати солимии Шумо аст!