ХАБАРҲО

2018-04-04: Муаррифии низоми иттилоотонии идоракунї

Имрўз дар Агентї бо иштироки роњбарият мизи мудаввар баргузор гардид, ки дар он Барномаи "Низоми иттилоотии идоракунии раванди санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор, санљиши мутобиќати воситањои ченак ва иљрои сариваќтии љавоби  мактубњои ба Агентї воридгардида",  ки аз тарафи мутахассисони  Тољикстандарт   тањия гардидааст, муаррифї гардид.

           Бартарияти барномањои мазкур дар он аст, ки аз ин баъд тамоми њуљљатгузорињо дар Дастгоњи Марказии Агентї ва зерсохторњои он тањти назорати ќатъї  ќарор дода шуда, ба ин восита пеши роњи баъзе  амалњои коррупсионї гирифта мешавад.

           Бояд ќайд намуд, ки яке аз се барномаи пешнињодгардида - "Низоми иттилоотии идоракунии раванди иљрои сариваќтии љавоби  мактубњои ба Агентї воридгардида" аллакай дар рўзњои наздик амалї карда шуда,  ду барномаи дигар давоми семоњаи дуюм мавриди амал ќарор мегиранд.