ХАБАРҲО

2017-06-06: бо маќсади шиносої бо мазмуну мундариљаи регламенти техники «Бехатарии мањсулоти мебелї»

06.06.2017: «Бехатарии мањсулоти мебелї»

Дар санаи 06.06.2017 дар Агентии Тољикстандарт бо маќсади шиносої бо мазмуну мундариљаи регламенти техники Љумњурии Тољикистон «Бехатарии мањсулоти мебелї» машварат-семинар бо њузури истењсолкунандагони мањсулоти мебели доир гардид.

Њадаф аз ин семинар фањмонидани моњияти ин регламент ба истењсолкунандагон мебошад.

Инчунин ин регламент имкон медињад, ки истењсолкунандагон дар оянда мањсулоти дорои сифат олї, раќобатпазир ва ќобили содирот ба кишварњои хориљро дошта бошад.