ХАБАРҲО

2021-04-28: СТ ҶТ 1014-2021 ТОРТҲО ВА ПИРОЖНИҲО

ТАЊИЯИ ЛОИЊАИ СТАНДАРТИ ДАВЛАТЇ

 

         Аз тарафи мутахсссисони Раёсати бамеъёрдарории техникї ва стандартонї бо мақсади њамоњангсозии стандартњои давлатї ба талаботи стандартњои байнидавлатї, стандартњои амалкунандае, ки дар фонди давлатии стандартњо нигоњ дошта мешаванд, мавриди омўзиш ќарор дода шуданд.  Омўзиш нишон дод, ки  зарурати  бо тањрири нав тањия намудани  СТ ҶТ 1014-94 «Тортҳо ва пирожниҳо. Шартҳои техникӣ»  ва дар ин замина дар муќаррароти он ба инобат гирифтани талаботи Қонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи стандартонӣ»    ба миён омадааст. Айни њол лоињаи стандарти СТ ҶТ 1014-94 «Тортҳо ва пирожниҳо. Шартҳои техникӣ» бо тањрири нав тањия гаштааст. Бо дарназардошти   ошкоро будани раванди таҳияи стандарт  маќомоти миллї оид ба стандартонї-Агентии Тољикстандарт    бо маќсади таъмини ҳуқуқи иштироки ҳамаи тарафҳои манфиатдор иштироки онњоро дар таҳияи стандарт зарур мешуморад.

       Аз ин рў лоињаи стандарти мазкур  барои баррасї пешнињод шуда, аз тарафњои манфиатдор хоњиш карда мешавад, ки  таклифу пешниҳодҳоро нисбати лоиња   ба почтаи электорнии (jumaev-st@mail.ru) ирсол  намоянд. Муњлати  ќабули таклифу пешнињодњо тибќи талаботи муќарраргардида 60 рўзи таќвимиро ташкил медињад.

       Лоињаи стандарт барои баррасї.