ХАБАРҲО

2021-04-15: Чаласаи ѓайринавбатии Комиссияи илмй – техникй (НТК) оид ба стандартонй

Љаласаи ѓайринавбатии Комиссияи илмї – техникї (НТК) оид ба стандартонї

 

           Санаи 13 апрели соли 2021 Нуруллозода Тоњир – муовини сардори Раёсати бамеъёрдарории техникї ва стандартонї ва Љумаев Љамолиддин – сармутахассиси шуъбаи стандартонї дар љаласаи ѓайринавбатии Комиссияи илмї – техникї (НТК) оид ба стандартонї, ки тариќи он-лайн баргузор гардид, иштирок намуданд. Љаласа бо маќсади баррасӣ намудани лоињаи Наќша–чорабинињо оид ба татбиќи Стратегияи рушди Шўрои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия барои давраи то соли 2030 доир гардид.

Дар кори љаласа инчунин намояндагон аз маќомоти миллї оид ба стандартонии Љумњурии Молдова, Љумњурии Ќазоќистон, Федератсия Россия, Љумњурии Белоруссия, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Узбекистон ва намояндагони Бюро оид ба стандартонии (МГС) иштирок доштанд.

Дар љаласа лоињаи Наќша–чорабинињо оид ба татбиќи Стратегияи рушди Шўрои байнидавлатї оид ба стандартизатсия, метрология ва сертификатсия барои давраи то соли 2030 пурра баррасї гардида, оиди бандњои алоњидаи он таѓйиру иловањо ворид карда шуданд.  

Ќайд кардан зарур аст, таѓйиру иловањо бо назардошти ќонунгузории давлатњои аъзои Шўрои байнидавлатї оид ба стандартонї дар самти фаъол намудани кори кумитањои техникї, дастрасии стандартњо (ГОСТ) бо тариќи электронї бо баномањои муосир ва инчунин фаъол намудани тарљумаи стандартњои ташкилотњои минтаќавї ва байналмиллалї ба забони кории давлатњои аъзои ИДМ баррасї гардиданд.

Аз натиљаи кори љаласа лоињаи Наќша–чорабинињо оид ба татбиќи Стратегияи рушди Шўрои байнидавлатї оид ба стандартонї, метрология ва сертификатсия барои давраи то соли 2030 барои ќабул намудан ба Шўрои байнидавлатї оид ба стандартонї пешнињод карда шуд.

 Дар охир Владимир Николаевич Черняк баромад намуда, ба  ишитрокунандагони љаласа барои иштироки фаъолашон минатдорї изњор намуда, ќайд намуданд, ки лоињаи мазкур наќши калидиро дар фаъол гардидани Шўрои бйнидавлатї оид ба стандартонї ба миён меоварад.