ХАБАРҲО

2020-09-28: Љаласаи Кумитаи «Њамкорињои авруосиёгии муассисањои давлатии метрологї» (КООМЕТ) дар рељаи видеоконференсия

 

24 сентябри соли 2020   онлайн-љаласаи 30-ми Кумитаи «Њамкорињои авруосиёгии муассисањои давлатии метрологї» (КООМЕТ) дар рељаи видеоконференсия баргузор гардид, ки дар он Агентии Тољикстандартро сардори Раёсати  таъминоти  метрологии воситањои ченак  Рањимзода Љ.Р.  намояндагї намуд.

Дар љаласаи мазкур роњбарон ва  намояндагони   институтњои  миллии метрологии  Беларус, Босния ва Гертсеговина, Германия, Ќазоќистон, Хитой, Литва, Молдова, Русия, Словакия, Тољикистон, Туркия, Узбекистон,  Азарбойљон, Гурљистон, ва Ќирѓизистон иштирок намуданд.

Дар рўзномаи љаласа мавзўњои  хело муњим, аз ќабили  Стратегии КООМЕТ  барои  солњои  2020-2025, Барномаи рушди  КООМЕТ барои солњои 2020-2022, дар бораи тасдиќи њайати нави Шўрои апеллятсионнї, дар бораи тасдиќи њайати нави Форуми сифати КООМЕТ, интихоби  Президенти КООМЕТ дар давраи аз   апрели соли 2021 то апрели соли 2024: тамдиди ваколати  Президенти амалкунанда, иттилоот дар бораи њолати љории Барномаи  кории КТ2 “Метрологияи ќонунгузор” ва КТ4 “Иттилоот ва омўзиш”, дар бораи чорабинињои КООМЕТ дар солњои 2020-2021 ва ѓайра  мавриди баррасї ќарор дода шуданд.