ХАБАРҲО

2018-06-28: Ҷаласаи навбатии Шӯрои ҷамъиятии машваратӣ оид ба стандартонӣ ва баҳодиҳии мутобиқат доир гардид

Имрӯз дар Агентии Тољикстандарт љаласаи навбатии Шўрои љамъиятии машваратї оид ба стандартонї ва бањодињии мутобиќат доир гардид, ки рўзномаи љаласа аз се масъала аз љумла, таъмини техникии яке аз муассисањои таълимии олии касбї бо љињози озмоиши илмї бањри «Таъмини бехатарии озуќаворї», натиљагирї аз фаъолияти КВД «Хољагии манзилию коммуналї»-и ш. Душанбе ва Кумитаи њифзи мўњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати дуруст ба танзим даровардани партовгоњњо ва наќшаи фаъолияти Шўро дар нимсолаи дуюми соли 2018, иборат буд.

Дар кори љаласа дар баробари аъзоёни Шўро, намояндаи Кумитаи бехатарии озуќавории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи њифзи мўњити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, КВД “Хољагии манзилию коммуналї” ва мутахассисони Агентии Тољикстандарт даъват карда шуданд.

Бо назардошти муњокимаи масъалањо, таклифњои пешнињодгардида ва муњимияти онњо Шўрои мазкур ќарори дахлдор ќабул намуда, ба кори худ анљом бахшид.

Котиботи Шӯро