Ҷойҳои корӣ

АГЕНТИИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (ТОҶИКСТАНДАРТ) БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ЗЕРИН ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД:

1.Сардори шуъбаи муњосибот (Сармуњосиб) 1-љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии иќтисодї (муњосибї);

- 4 сол собиќаи хизмати давлатї ё 5 сол собиќаи умумии мењнатї (аз љумла на камтар аз 3 сол собиќаи корї ба њайси сармуњосиб);

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 2590,38 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

2.Ёрдамчии Директор 1-љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

- тањсилоти олии касбии њуќуќшиносї ё иќтисодї;

-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 1140,0 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

3.Мудири бахши ташхисгоњи физикию химявї 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

- тањсилоти олии касбии физика ё кимиё;

- 3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 1258,2 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

4.Мудири бахши ташхисгоњи элементњои токсикї 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олии касбии биология, физика ё кимиё;

-3 сол собиќаи хизмати давлатї ё 4 сол собиќаи умумии мењнатї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 1258,2 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

5.Мутахассиси Нозироти савдо 2-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

- тањсилоти олӣ ё миёнаи касбии њуќуќшиносї ё иќтисодї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї ва ќобилияти фаъолият кардан бо гурўњ.

Маоши мансабї 768 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

6.Мутахассиси бахши санљиши воситањои ченаки механикї ва геометрї 1-ҷой:

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-тањсилоти олӣ ё миёнаи касбии механика, физика;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 768 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

7. Мутахассиси шуъбаи низоми идоракунии сифат 2-љой:

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї ё миёнаи касбии, мутахассиси системаи менељменти сифат, аудитории стандартњои байналмиллалї аз ќабали ИСО 9001, 14001, 22000, низоми НАССР;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии сармуњосибро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї ва ќобилияти фаъолият кардан бо гурўњ.

Маоши мансабї 768 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

8. Мутахассиси Маркази ташхиси мањсулоти хурокворї ва кишоварзї - 1 љой:

Талаботи тахассусї барои довталабон:

- маълумоти олї ё миёнаи касбии, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии сармуњосибро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 768 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

9.Мутахассиси пешбари шуъбаи санљиш оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросаноатї дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1 ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 846 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

10.Мутахассиси пешбари шуъбаи назорати давлатии воситањои ченак дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 846 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

11.Мутахассиси пешбари шуъбаи санљиш оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросаноатї дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб, 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї, ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 846 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

12. Мутахассиси бахши ташхиси мањсулотњои хурокворї ва хољагии кишоварзї дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї ё миёнаи касбии ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 696 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

13.Мутахассиси бахши ташхиси мањсулоти нафтї дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї ё касбии ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 696 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

14. Мутахассиси шуъбаи санљиш оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросаноатї дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1-ҷой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї ё миёнаи касбии ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самараноки вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї.

Маоши мансабї 696 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

15.Мутахссиси шуъбаи муњосибот дар РСМС ва НС-и минтаќаи Кулоб 1-љой;

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-маълумоти олї ё миёнаи касбии ихтисоси иќтисодї;

-донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї (донистани забони хориљї ба инобат гирифта мешавад), кор бо компютер, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд.

Маоши мансабї 696 сомонї, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї

Барои иштирок дар озмун њуљљатњои зерин

пешнињод карда мешаванд:

-ариза ба унвони роњбари маќомот;

-вараќаи (анкетаи) бањисобгирии кадрњо;

-шарњи њол;

-нусхаи диплом;

-2 дона расми 3х4;

-нусхаи дафтарчаи мењнатї;

-нусхаи шиноснома;

-маълумотнома аз маќомоти андоз дар бораи даромад ва амволи шахсї;

-нусхаи гувоњномаи РМА (раќами мушаххаси андозсупоранда);

-маълумотнома аз љои истиќомат;

-маълумотнома оид ба вазъи саломатии шакли  038;

-нусхаи суѓуртаи иљтимої (СИН);

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд);

-маълумотнома (справка- объективка).

Њуљљатњо аз љониби Агентии Тољикстандарт дар муњлати 21 рўз баъди чопи аввалини эълон дар воситањои ахбори омма дар шакли хаттї ё электронї ќабул карда мешаванд.

Нишонии қабули ҳуҷҷатҳо: ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 42/2, Агентии Тоҷикстандарт, тел: (+992 37) 233 65 96, 918 99 0000, факс: (+992 37) 233 44 99, Сайти Интернетӣ:www.standard.tj , E-mail:info@standard.tj

Қабули ҳуҷҷатҳо аз 25 октябр-17 ноябри соли 2018.

САВОЛХОИ ОЗМУН