Ҷойҳои корӣ

АГЕНТИИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ НАЗДИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд

 

ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ АГЕНТЇ

 1. Сармутахассиси шуъбаи муњосибот ва бањисобгирї – (1 љой), маоши мансабї –1577,00 сомонї;
 2. Мутахассиси пешбари шуъбаи матбуот ва робита бо ҷомеа – (1 љой), маоши мансабї – 1286,50 сомонї;
 3. Мутахассиси пешбари шуъбаи технологияњои иттилоотонї ва коммуникатсионї – (1 љой), маоши мансабї – 1286,50 сомонї;
 4. Мутахассиси пешбари шуъбаи кадрњо – (1 љой), маоши мансабї – 1286,50 сомонї;
 5. Мутахассиси маркази ташхиси мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (2 љой), маоши мансабї –1062,40 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи технологияњои иттилоотонї ва коммуникатсионї – (1 љой), маоши мансабї –1062,40 сомонї;

МАРКАЗИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

 1. Сармутахассиси шуъбаи умумї ва назорат – (1 љой), маоши мансабї – 1577,00 сомонї;
 2. Мутахассиси пешбари шуъбаи кадрњо – (1 љой), маоши мансабї – 1228,40 сомонї;
 3. Мутахассиси шуъбаи муњосибот ва бањисобгирї – (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 4. Мутахассиси нозироти савдо– (1 љой), маоши мансабї –1012,60 сомонї;
 5. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар маљмааи агросанотаї – (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар саноати вазнин– (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 7. Сармутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба њолат ва истифодабарии воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 1502,30 сомонї;
 8. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар саноати сабук– (1 љой), маоши мансабї –1012,60 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи санљиш ва андозагирии воситањои ченак– (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 10. Мутахассиси шуъбаи озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї– (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 11. Мутахассиси пешбари бахши озмоишгоњи мањсулоти сохтмонї– (1 љой), маоши мансабї – 1228,40 сомонї;
 12. Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулоти нафтї– (1 љой), маоши мансабї – 1012,60 сомонї;
 13. Мутахассиси бахши озмоишгоњи нурињои минералї ва кимиёвї– (1 љой), маоши мансабї –1012,60 сомонї;

РАЁСАТИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ

 1. Сардори шуъбаи назорати давлатї оид ба њолат ва истифодабарии воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї –1914,65 сомонї;
 2. Мудири бахши озмоишгоњи мањсулоти хўрокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї –1572 сомонї;
 3. Сармутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 1427,60 сомонї;
 4. Мутахассиси пешбари шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 1170,30 сомонї;
 5. Мутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї оид ба њолат ва истифодабарии воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи сертификатсияи молу мањсулот (равзанаи ягона) – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ ШАЊРИТУС

 1. Сардори шуъбаи нозироти савдо – (1љой), маоши мансабї – 1735,85 сомонї;
 2. Сардори шуъбаи муњосибот ва банаќшагирї – (1 љой), маоши мансабї – 1735,85 сомонї;
 3. Мудири бахши озмоишгоњи санљиши мањсулоти нафтї – (1 љой), маоши мансабї – 1422,95 сомонї;
 4. Мутахассиси бахши кадрњо ва њуќуќ – (1 љой), маоши мансабї – 871,50 сомонї;
 5. Мутахассиси шуъбаи муњосибот ва банаќшагирї – (1 љой), маоши мансабї – 871,50 сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ ДАНЃАРА

 1. Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 871,50  сомонї;

МАРКАЗИ СТАНДАРТИЗАТСИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАТСИЯ ВА НОЗИРОТИ САВДОИ ВИЛОЯТИ СУЃД

 1. Сармутахассиси шуъбаи муњосибот ва бањисобгирї – (1 љой), маоши мансабї – 1427,60 сомонї;
 2. Сармутахассиси шуъбаи умумї ва назорат – (1 љой), маоши мансабї – 1427,60  сомонї;
 3. Сармутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (2 љой), маоши мансабї – 1427,60 сомонї;
 4. Мутахассиси пешбари шуъбаи санљиш ва андозагирии воситањои ченак– (1 љой), маоши мансабї –1170,30 сомонї;
 5. Мутахассиси пешбари бахши љорї намудани низоми идоракунии сифат– (1 љой), маоши мансабї –1170,30 сомонї;
 6. Мутахассиси шуъбаи таъминотњои њуљљатњои меъёрии техникї– (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 7. Мутахассиси шуъбаи сертификатсияи молу мањсулот – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 8. Мутахассиси шуъбаи нозироти савдо – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 9. Мутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;
 10. Мутахассиси бахши озмоишгоњи пойафзол – (1 љой), маоши мансабї – 962,80 сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ИСТАРАВШАН

 1. Мудири бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 1376,40  сомонї;
 2. Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 913,20  сомонї;
 3. Мутахассиси шуъбаи сертификатсияи молу мањсулот – (3 љой), маоши мансабї – 913,20  сомонї;
 4. Мутахассиси шуъбаи нозироти савдо – (2 љой), маоши мансабї – 913,20  сомонї;
 5. Мутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 913,20  сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ИСФАРА

 1. Сардори шуъбаи назорати давлатї ва санљиши воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 1914,65  сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ ЛАХШ

 1. Сармутахассиси бахши санљиши мутобиќати воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 1294,80 сомонї;
 2. Мутахассиси пешбари бахши  озмоишгои  мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 1062,40 сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ НОЊИЯИ РАШТ

 1. Сармутахассиси бахши санљиши воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 1294,80 сомонї;
 2. Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 871,50  сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ВАЊДАТ

 1. Мудири бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 1497,45  сомонї;
 2. Мутахассиси пешбари бахши бамеъёрдарории техникї ва стандартонї  – (1 љой), маоши мансабї – 1112,20  сомонї;
 3. Мутахассиси бахши сертификатсия дар истењсолот ва бозори дохилї – (1 љой), маоши мансабї – 913,00  сомонї;
 4. Мутахассиси бахши бамеъёрдарории техникї ва стандартонї  – (1 љой), маоши мансабї – 913,00 сомонї;
 5. Мутахассиси бахши озмоишгоњи мањсулоти хурокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 913,00 сомонї;
 6. Мутахассиси назорати давлатї ва санљиши воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 913,00  сомонї;
 7. Мутахассиси бахши шањодатномадињии кору хизматрасонї – (2 љой), маоши мансабї – 913,00 сомонї;

МАРКАЗИ ТАШХИСИИ МИНТАЌАВИИ ШАЊРИ ТУРСУНЗОДА

 1. Сардори шуъбаи озмоишгоњи мањсулоти хўрокворї ва кишоварзї – (1 љой), маоши мансабї – 1825,25 сомонї
 2. Мутахассиси шуъбаи шањодатномадињии кору хизматрасонї – (1 љой), маоши мансабї – 913,00 сомонї
 3. Мутахассиси шуъбаи назорати давлатї ва санљиши воситањои ченак – (1 љой), маоши мансабї – 913,00 сомонї

 

Талаботҳои тахассусӣ барои ишѓолкунандагони мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ

Талаботи тахассусї барои мансаби сардори шуъба

- маълумоти олии ба мансаби мазкур мувофиќ, малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ ҳангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ;

- 4 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 5 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

      - донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, донистан ва риоя намудани Ќоидањои имлои забони тољикї њатмист;

 -малакаи кор  бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word, Power point, Excel);

-донистани санадњои меъёрии њуќуќї, ки иљрои уњдадорињои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забонҳои хориљї афзалият дода мешавад.

Талаботи тахассусӣ

 барои ишѓоли мансаби мудири бахш:

- маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

- 3 сол собиќаи хизмати давлатӣ ё 4 сол собиќаи умумии меҳнатӣ;

- донистани таърих, фарҳанг, муќаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, донистан ва риоя намудани ќоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист;

- малакаи кор бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word. Excel);

-донистани санадҳои меъёрии ҳуќуќӣ, ки иҷрои ўҳдадориҳои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забони хориҷӣ афзалият дода мешавад.

Талаботи тахассусӣ

барои ишѓоли мансаби сармутахассис

- маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

- 2 сол собиќаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиќаи умумии меҳнатӣ;

- донистани таърих, фарҳанг, муќаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, донистан ва риоя намудани ќоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист;

- малакаи кор бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word. Excel);

-донистани санадҳои меъёрии ҳуќуќӣ, ки иҷрои ўҳдадориҳои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забони хориҷӣ афзалият дода мешавад.

Талаботи тахассусӣ

барои ишѓоли мансаби мутахассиси пешбар

- маълумоти олии ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

- 1 сол собиќаи умумии меҳнатӣ;

-донистани таърих, фарҳанг, муќаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, донистан ва риоя намудани ќоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист;

-малакаи кор бо компютер, аз ҷумла барномањои Microsoft Office  (Word. Excel);

-донистани санадҳои меъёрии ҳуќуќӣ, ки иҷрои ўҳдадориҳои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забони хориҷӣ афзалият дода мешавад.

Талаботи тахассусӣ

 барои ишѓоли мансаби мутахассис

- маълумоти олӣ ё миёнаи касбӣ ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури хизмати давлатиро таъмин карда тавонад;

-донистани таърих, фарҳанг, муќаддасоти миллӣ, забони давлатӣ, донистан ва риоя намудани ќоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ҳатмист;

- малакаи кор бо компютер, аз ҷумла барномаҳои Microsoft Office (Word. Excel);

-донистани санадҳои меъёрии ҳуќуќӣ, ки иҷрои ўҳдадориҳои мансабии мазкурро ба танзим медароранд;

-малакаи хуби муошират бо ањли љомеа, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

- барои донистани забони хориҷӣ афзалият дода мешавад.

Ҳуҷҷатҳои зарурии пешниҳодшаванда:

- ариза ба унвони роҳбари маќомоти давлатӣ;

- вараќаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо (бо 2 дона акси андозаи 4х6);

- тарҷумаи ҳол;

- нусхаи њуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот;

- нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ;

- маълумотнома оид ба вазъи саломатӣ (шакли 038);

- нусхаи гувоҳномаи РМА (раќами мушаххаси андозсупоранда);

- маълумот дар бораи даромад ва вазъи молу мулк;

- нусхаи шиноснома;

-нусхаи билети ҳарбӣ (барои шахсоне, ки хизмати ҳарбиро адо намудаанд);

- маълумотнома аз маркази иттилоотии Вазорати корҳои дохилии ҶТ

Њуљљатњо дар мўњлати 21 рўз баъди чопи аввалини эълон дар воситањои ахбори омма, ќабул карда мешаванд.

Суроѓаи ќабули њуљљатҳо: 

 

шањри Душанбе, кўчаи Н.Ќарабоев 42/2, Агентии Тољикстандарт, тел: (+992 37) 233 65 96, факс: (+992 37) 233 44 99, Сайти Интернетї: www.standard.tj , E-mail: info@standard.tj,

 

шањри Хуљанд, мањаллаи Темурмалик, микроноњияи 7, бинои 7, Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Суѓд, тел: (10-9923422) 5-88-08, факс: 5-86-00, e-mail: sugdstandart@mail.ru, sugd@standard.tj

 

шањри Бохтар, хиёбони Вањдат 23, Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Хатлон, тел: (83222) 2-83-16, 3-61-71 факс: (83222) 2-83-16,      e-mail: hatlonstandart@mail.ru,

 

шањри Кўлоб, хиёбони Исмоили Сомонї-42, Раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои минтаќаи Кўлоб, тел: (3322) 2-41-92, 3-41-92 факс: (3322) 3-41-93, e-mail: kulobstandart@mail.ru,