МТМ Данғара

Маркази ташхисии минтаќавии «Тољикстандарт»-и ноњияи Данѓара дар асоси фармоиши Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 ноябри соли 2007 тањти №88-ф ва фармоиши директори Агентии Тољикстандарт аз 06.07.2007 тањти №99 ф/а таъсис дода шудааст, ва дар асоси низомномаи аз тарафи Агентии «Тољикстандарт» тасдиќ карда шуда кору фаъолият менамояд.

Маркази ташхисии минтаќавии «Тољикстандарт»-и ноњияи Данѓара дар ноњияи Данѓара воќеъ буда фаъолияти худро дар чор ноњия яъне ноњияи Данѓара шањри Норак, ноњияи Балљувон ва ноњияи Темурмалик бањри њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ва ба танзим даровардани бозори истеъмоли амалӣ менамояд. Марказ бо маќомотњои њифзи њуќуќ ва дигар ташкилоту муассисањои назоратї њамкории зич дорад.

Марказ аз 6 бахш яъне бахши муњосибот,  бахши ташхисгоњи мањсулоти хӯрока, бахши маљмааи агросаноатї, бахши санљиши воситањои ченак, бахши нозироти савдо, бахши сертификатсиякунонӣ ва шањодатномадињии кору хизматрасонї ва шуъбаи истифодабарии техникӣ ва хољагї иборат мебошад.

Озмоишгоњи мањсулоти хӯрокворӣ дорои Аттестати аккредитатсия мебошад. Дар марказ озмоишгоњи ченаки барќӣ низ фаъолият менамояд, ки њисобкунакњои барќӣ як ва се фазаро аз санљиши давлатӣ мегузаронад.

 

  • Почтаи электронї: dangara@standard.tj
  • Тел: 83312-2-22-04.
  • Факс: 83312-2-22-04.