Шӯъбаи назорати давлатӣ дар молҳои ниёзи мардум

 

Маълумотнома оиди шўъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуччатњои меъёрии техникї дар молњои ниёзи мардуми Агентии Точикстандарт.

 

Сохтори шуъба

Шуъба аз сардор, сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва мутахассисон иборат мебошад.

Мутахассисон тибќи талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва санадњои  меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз љониби директори Агентии Тољикстандарт ба мансаб таъин ва аз мансаб озод карда мешаванд.

Сардори шуъба барои тамоми фаъолияти шуъба шахси масъул мебошад.

Сохтор ва шумораи кормандони шуъба бо назардошти вазифа ва ваколатҳои дар ин низомномаи мазкур муайян шуда аз тарафи директори Тоҷикстандарт тасдиќ карда мешавад.

 

Самти фаъолияти шуъба

1.Гузаронидани назорати давлатӣ бо инобат гирифтани ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ новобаста аз шакли моликият.                                              

2. Гузаронидани назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи регламентҳои техникӣ ва њуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар ҳамаи марҳилаҳои ҷараёни истеҳсоли маҳсулот аз лоиҳакашї то несту нобудсозии он.

 3. Иштирок дар корҳои ваколатдиҳӣ, сертификатсия ва намудҳои гуногуни ташхисҳо дар доираи ваколатҳои додашуда.

  4. Амалӣ намудани кумаки ташкилӣ методӣ ба корхонаҳои назоратшаванда дар соҳаи бамеъёрдарорӣ ва стандартонӣ дар ҳамаи марҳилаи истеҳсоли маҳсулотҳои молњои ниёзи мардум.

  5. Амалӣ намудани назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ, инчунин риояи қоидаҳои сертификатсияи ҳатмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини бехатарии ҳаёт, саломатӣ ва моликияти шаҳрвандон, ҳимояи муҳити зист, қобили рақобатнок будани молу маҳсулот, ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва манфиати давлат;

  6.  Бо мақсади самаранокии корҳо оид ба огоҳкунї ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни дар соҳаи бехатарии молу маҳсулот  шуъба метавонад бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Ҷумуҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо роҳбарият ҳамкорї намояд.

 7. Объектҳои назорати давлатӣ инҳо мебошанд:

            -маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фуруш, истифодаи партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар қисми бехатарӣ;

            -ҳуҷҷатҳои меъёрии техникии маҳсулот;

            -ҷараёнҳои технологии истеҳсолот ва ташхисии маҳсулот;

 8. Субъектҳои назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ инҳо мебошанд:

            -шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони воқеӣ;

            -шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, шахсони бешањрванд новобаста аз шакли моликият, ки фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамоянд (минбаъд субъектҳои назорати давлатӣ) ба ҳисоб мераванд.

                                                                                    

                            Њамкорињо

Бо мақсади самаранокии корҳо оид ба огоҳкунї ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни дар соҳаи бехатарии молу маҳсулот  шуъба метавонад бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Ҷумуҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо роҳбарият ҳамкорї менамояд.

 

                          Дастовардњои шуъба.

шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї дар молњои ниёзи мардум аз моњи январ-  декабри  соли 2017  якчанд корњоро ба сомон расониданд.

           Аз тарафи шўъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї дар молњои ниёзи мардум аз моњи январ- декабри  соли 2017 дар асоси талаботи моддаи 24 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор” дар 348-адад  корхонахо  санљиши накшави  оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї гузаронида шуд. ва аз ин миќдор дар 1 њолат 702 љуфт пойафзоли њарби,   500   маљмуъ мањсулоти дўзандагї (либоси мактабї), 250 адад мањсулоти пластмасси, 500 кг мањсулоти рагуборї мањсулотњои ѓайристандарти дониста шуданд.

          Аз сабаби надоштани сертификати мутобикат ба 17 адад корхонаи истењсоли мувофиќи кодекси њуќуќвайронкуни маъмурї Љумњурии Тољикистон мутобиќи моддаи 626 љаримабанди карда шуд. Умуман дар давоми сол 34 њолати њуќуќвайронкунии маъмурї ошкор кардашуда ба маблаѓи 11600 сомонї љаримаи маъмури таъин гардида ба буљаи давлат ворид карда шуданд.  

         Дар давоми 12 моњ 883 сертификати мутобиќат ба мањсулоти истењсоли дода шуд. Аз тарафи шўъба ба миќдорї 1430 сањифа њуљљати меъёрї-техникї ба корхонањои истењсоли таъмин карда шуданд.

         Инчунин ба истеъмолкунандагон ба тариќи воситањои ахбори омма (ВАО) ва ба истењсолкунандагон  вохўрињо корњои фањмондадињи нисбат ба талаботњои њуљљатњои меъёрї-техникї ва регламентњои техникї гузаронида шуд.

          Аз тарафи шуъбаи назорати давлатї дар молњои ниёзи мардум дар давоми сол семенари омузишї бо иштироки истењсол кунандагон ва дигар вазорату идорањои дахлдор дар мазўъи мањсулоти дўзандагї дар бораи Регламенти техникии «Бехатарии мањсулоти таъиноти кўдакон ва наврасон» ва  Регламенти техникии «Бехатарии мањсулоти мебелї» гузаронида шуд.

           Ќайд намудан бомаврид аст, ки љињати иљрои банди 13 супориши Протоколи тањти раќами №2к/45-22 аз 23.06.2017сол дар љаласаи Комиссияи доимоамалкунанда оид ба тањкими истењсолоти воридотивазкунанда ва рушди содирот шуъба, ки якљо бо вазорату идорањои дахлдор стандарти ягонаи давлати љињати истењсоли либоси мактабї СТ ЉТ1110-2018 «Либоси мактабї» Шартњои умумии техникї,-ро   тањия намудааст, ки  мавриди амал ќарор  гирифт.

Сардори шўъба

Мавлонзода А.Ѓ.

Online-Chat

Добрый день. Онлайн чат работает в рабочее время. Если вы хотите задать вопрос в не рабочее время, то оно обязательно будет рассмотренно в рабочее время и вы получите ответ...