Шуъбаи назорати давлатӣ дар молҳои ниёзи мардум

Шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрии техникї дар молњои ниёзи мардум

Сохтори шуъба

Шуъба аз сардор, сармутахассисон, мутахассисони пешбар ва мутахассисон иборат буда, дар сохтори Раёсати бамеъёрдарории техникї ва стандартони мебошад.

Самти фаъолияти шуъба

1. Гузаронидани назорати давлатӣ бо инобат гирифтани ҳамаи корхонаҳои истеҳсолӣ новобаста аз шакли моликият.                                         

2. Гузаронидани назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи регламентҳои техникӣ ва њуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар ҳамаи марҳилаҳои ҷараёни истеҳсоли маҳсулот аз лоиҳакашї то несту нобудсозии он.

3. Иштирок дар корҳои ваколатдиҳӣ, сертификатсия ва намудҳои гуногуни ташхисҳо дар доираи ваколатҳои додашуда.

4. Амалӣ намудани кумаки ташкилӣ методӣ ба корхонаҳои назоратшаванда дар соҳаи бамеъёрдарорӣ ва стандартонӣ дар ҳамаи марҳилаи истеҳсоли маҳсулотҳои молњои ниёзи мардум.

  5. Бо мақсади самаранокии корҳо оид ба огоҳкунї ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни дар соҳаи бехатарии молу маҳсулот  шуъба метавонад бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Ҷумуҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо роҳбарият ҳамкорї намояд.

 6. Объектҳои назорати давлатӣ инҳо мебошанд:

-маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, фуруш, истифодаи партовҳои он, иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар қисми бехатарӣ;

-ҳуҷҷатҳои меъёрии техникии маҳсулот;

-ҷараёнҳои технологии истеҳсолот ва ташхисии маҳсулот;

 7. Субъектҳои назорати давлатӣ оид ба риояи талаботи регламентҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ инҳо мебошанд:

-шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони воқеӣ;

-шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, шахсони бешањрванд новобаста аз шакли моликият, ки фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамоянд (минбаъд субъектҳои назорати давлатӣ) ба ҳисоб мераванд.                                                                                 

Ҳамкориҳо

Бо мақсади самаранокии корҳо оид ба огоҳкунї ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни дар соҳаи бехатарии молу маҳсулот  шуъба метавонад бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Ҷумуҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо роҳбарият ҳамкорї намояд.

Дастовардҳои шуъба

шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї дар молњои ниёзи мардум  соли 2017 ба чунин дастоварњо ноил гаштааст.

Аз тарафи шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї дар молњои ниёзи мардум  соли 2017 дар 348 корхона  санљиши назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникї гузаронида шуд ва аз ин миќдор дар 1 њолат 702 љуфт пойафзоли њарби,  дар 1њолат 10 мањсулоти мебелї ,  500   маљмуъ мањсулоти дўзандагї (либоси мактабї), 250 адад мањсулоти пластмасси, 500 кг мањсулоти рагуборї мањсулотњои ѓайристандарти дониста шуданд. Аз сабаби надоштани сертификати мутобикат ба 17 адад корхонаи истењсоли мувофиќи КЊМ ЉТ моддаи 626 љаримабанди карда шуд. Умуман дар давоми сол 34 њолати њуќуќвайронкунии маъмури ошкор карда шуда ба маблаѓи 11600 сомонї љаримаи маъмури таъин гардида ба буљаи давлатї ворид карда шуданд. Дар давоми 12 моњ 883 сертификати мутобиќат ба мањсулоти истењсоли дода шуд. Аз тарафи шуъба ба миќдорї 1430 сањифа њуљљати меърї-техникї ба корхонањо таъмин карда шуданд. Инчунин ба истеъмолкунандагон ба тариќа ВАО ва ба истењсолкунандагон  вохўрињо корњои фањмондадињи нисбат ба талаботњои њуљљатњои меъёрї-техникї ва регламентњои техникї гузаронида шуд.

Аз тарафи шуъбаи назорати давлатї дар молњои ниёзи мардум дар давоми сол семенари омузишї бо иштироки истењсол кунандагон ва дигар вазорату идорањои дахлдор дар мазўъи мањсулоти дўзандагї (либоси мактабї) ва  Регламенти техники «Бехатарии мањсулоти мебелї» гузаронида шуд. Ќайд намудан бомаврид аст,ки љињати иљрои банди 13 супориши Протоколи тањти №2к/45-22 аз 23.06.2017сол дар љаласаи Комиссияи доимоамалкунанда оид ба тањкими истењсолоти воридотивазкунанда ва рушди содирот шуъба якљо бо вазорату идорањои дахлдор стандарти ягонаи давлати љињати истењсоли либоси мактабї СТЉТ1110-2018 Либоси мактабї. Шартњои умумии техникї,  стандарти ягонаи давлати љињати истењсоли либоси њарбї СТЉТ1108-2017 Либоси њарбї. Камзўлњо. Шартњои техникї. СТЉТ1109-2017 Либоси њарбї. Шимњо. Шартњои техникї -ро   тањия намудааст, ки  мавриди амал ќарор гирифтаанд.