Иcтория

 

Маълумот оид ба фаъолияти кории шўъбаи  назорати давлатӣ оид ба ҳолат ва истифодабарии воситаҳои ченак.

Шўъбаи  назорати давлатӣ оид ба ҳолат ва истифодабарии воситаҳои ченак  дар соҳаҳои хоҷагии халқ (минбаъд шўъба) яке аз сохторҳои марбутаи Раёсати метрологии Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Дар шўъба 13 нафар кормандон фаъолият доранд, ки ҳайати онҳо иборат аз сардори шўъба, мутахассисон, мутахассисони пешбар ва сармутахассисон иборат мебошад.

Шўъбаи мазкур дар раванди фаъолияти худ аз рўи як қатор дастурҳо ба монанди: –конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармонњои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи Тоҷикстандарт ва санадњои меъёриву Ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд.

Вазифањои асосие, ки дар назди шўъба гузошта шудаанд, аз инҳо иборатанд:

таъмини ягонагї ва сањењии ченакњо, баланд бардоштани сатњ ва пешрафти воситањои ченкунї;

санљишу назорат дар корхонањо ва ташкилотњои њудуди Љумњурї;

дастурњои методї, мутобиќат ва ба амал баровардани корњо оиди тањияи таъмини метрологї;

дар истењсолот, санљиш ва истифодабарии молу мањсулоти корхонањои истењсоли;

љори намудани усулњои њозиразамони воситањои ченкунї, санљиш ва назорат;

њамчунин дастгоњњои мўътамади ба талабот мутобиќкунанда ба корхонаю ташкилоте, ки хизматгузорињои метрологиро оиди калибрченкунї ва таъмири воситањои ченкунї (ВЧ) ба роњ мондаанд;

Ворид намудани стандартњо ба Системаи давлатии таъминоти ченаки ягона (СДЧ) дар мутобиќат ба воситањои стандартизатсияи давлатї;

Гузаронидани санљишњои давлатии воситањои ченкунї;

Гузаронидани ташхисњои мумайизии (экспертиза) метрологї дар наќшаи стандартњо ва шартњои техникї, дар наќшањои муњими мањсулот, њуљљатњои технологї ва созандагї иштироки бевосита варзидан дар раванди ваколатдињии маќомот ва зерсохторњои озмоишї иборат мебошанд.

Намудњои  назорати давлатии метрологие, ки шўъба мегузаронад, иборат аз инњо тасдиќи навъи воситањои ченкунї; санљиши воситањои ченкунї, аз љумла мањаку меъёрњо; иљозатномаи фаъолият ба шахсони њуќуќию воќеї оид ба истењсол, таъмир, фурўш ва ба иљора додани воситањои ченак, мебошанд.

Инчунин дар назди шўъба якчанд вазифањо ба монанди; барои истењсол, њолат ва истифодаи воситањои ченкунї, бузургии меъёрњои ягона, риояи меъёр ва ќоидањои метрологї, барои миќдори молу мањсулот, ки њангоми амалиётњои савдо мусодира мешаванд; барои миќдори молњои арзишнок дар њама шакли борпечонї, хангоми боркашї ва фурўш истодаанд.

Ғайр аз ин дар шўъба иҷрои вазифаҳои бар дўшашон буда, инчунин дар маъракаҳои сиёсӣ ва корҳои ҷамъятӣ низ иштироки фаъолона дошта сиёсати стандарткунони ва метрологиро пеш мебарад.

 

 

 

 

Online-Chat

Добрый день. Онлайн чат работает в рабочее время. Если вы хотите задать вопрос в не рабочее время, то оно обязательно будет рассмотренно в рабочее время и вы получите ответ...