Роҳбарият

ДАВЛАТЗОДА Қудрат Қамбар

Директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

5 апрели соли 1972 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор.

Солҳои 1990-1995 Донишкадаи химикию технологии Қазоқистонро хатм намуда, аз соли 1995 то 1998 дар кафедраи комплекси агросаноатии факултети иқтисод ва идораи ДДМТ ба ҳайси ассистент кору фаъолият намудааст.

Солҳои 1998-2000 ба ҳайси аспиранти Донишгоҳи давлатии Воронежи Федератсияи Россия ва аз соли 2000 то 2004 ҳамчун ассистент, муаллими калон, дотсенти кафедраи КАС-и факултети иқтисод ва идора фаъолияташро идома додааст.

Солҳои 2004-2008 ҳамчун ходими калони илмии ДМТ ва ҳамзамон докторанти Донишгоҳи давлатии Воронежи ФР ба шумор мерафт.

Солҳои 2009-2011 дар вазифаи сардори Раёсати рушди соҳаҳои иҷтимоии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва аз соли 2011 то соли 2012 дар вазифаҳои сардори Раёсати ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти рекламавии Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ҳайси мудири кафедраи назарияи иқтисодии Донишгоҳи (славянии) Россияву Тоҷикистон кор кардааст.

Солҳои 2012-2013 ҳамчун муовини ректори ДМТ оид ба робитаҳои байналмиллӣ ва аз 2013 то 2017 дар вазифаи декани факултети иқтисод ва идораи ДМТ фаъолияташро идома додаааст.

Аз соли 2017 то январи соли 2018 ба њайси ректори Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон фаъолият намудааст.

Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 январи соли 2018 директори Агентии стандартизатся, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид.

Давлатзода Қудрат Қамбар дар рушди соҳаи маориф ва илм, инчунин дар таълиму тарбияи кадрҳои илмӣ саҳми босазо дорад. Бо роҳбарии Давлатзода Қ.Қ. 5 нафар аспирант  масъалаҳои муҳими иқтисодиро таҳқиқ намуда, соҳиби унвони номзади илм гардидаанд. Ҳамчунин Давлатзода Қ.Қ. муаллифи 4 монография ва зиёда аз 80 мақолаи илмӣ буда, аъзои Шӯрои диссертатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия мебошад.

Дар раванди фаъолият дар соњаи стандартизатсия, метрология ва сертификатсия Давлатзода Ќ.Ќ. дар самти баланд бардоштани дониши сатњи тахассусии кормандон, ба роњ мондани корњои ободонї, такмили низоми стандартизатсия, таљњизонидани озмоишгоњњо, дастгирии истењсолкунандагони ватанї, њимояи бозори истеъмолии мамлакат ва дар маљмуъ дар пешбурди фаъолияти маќомот кўшиш ба харљ дода истодааст.

Оиладор, соњиби 5 фарзанд.

  • тел. (+992 37) 233-68-69
  • Факс: (+992 37) 233-44-99
  • E-mail:info@standard.tj

 

ПИРНАЗАРЗОДА Диловар Мањмадназар

Муовини якуми директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

4 апрели соли 1981 дар Љумњурии Тољикистон таваллуд шудааст, миллаташ тољик, маълумоташ олї мебошад.       

Солњои 1997-2002 дар Донишкадаи андоз ва њуќуќ бо ихтисоси иќтисодчї-менељмент (рўзона), солњои 2005-2008 дар Донишгоњи технологии Тољикистон бо ихтисоси муњандис-технолог (ѓоибона) ва солњои 2008-2009 дар Магистратураи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо ихтисоси идоракунии давлатї (рўзона) тањсил намудааст.

Солњои 2004-2007 њамчун мутахассис, мутахассиси пешбари раёсати нозироти савдои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст.

Солњои 2007-2008 њамчун сармутахассиси шуъбаи рушди менељменти сифат дар раёсати бањодињии мутобиќати Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст.

Солњои 2010-2012 Муовини директори Маркази минтаќавии Тољикстанадарт дар шањри Турсунзода фаъолият намудааст.

Солњои 2012-2013 Сардори шуъбаи назорати давлатї дар молњои ниёзи мардуми Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст.

Солњои 2013-2015 Сардори шуъбаи назорати давлатї оид ба риояи талаботи регламентњои техникї ва њуљљатњои меъёрї-техникии Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолият намудааст.

Солњои 2015-2018 Директори Маркази стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти Хатлон фаъолият намудааст.

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №8 аз 10 январи соли 2018 муовини якуми директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъин гардид.

Пирназарзода Диловар Мањмадназар хислатњои хоси ватандўстию ватанпарварї дошта, њамчун кадри љавон фаъолияти хешро пайваста дар роњи сиёсати пешгирифтаи имрўзаи Њукумати Љумњурии Тољикистон алалхусус сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон амалї менамояд.

Мавсуф давоми фаъолияти хеш дар тањияи чандин санадњои меъёрї-њуќуќї ва њуљљатњои меъёрї-техникии соњавии Агентии Тољикстандарт фаъолона иштирок намуда, бањри пешбурди босамарї фаъолияти соња сањми арзанда дорад.

  • тел. (+992 37) 233-76-39
  • Факс: (+992 37) 233-44-99
  • E-mail:info@standard.tj

 

ШЕРЗОДА   Ситора  Љалол

Муовини директори  Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон

22 ноябри соли 1978 дар Љумњурии Тољикистон таваллуд шудааст, миллаташ тољик, маълумоташ олї (Донишгоњи давлатии омўзгории    Тољикистон соли 2002,  Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон соли 2007). Вакили маљлиси вакилони халќи шањри Душанбе  (2015-2017)

Ситора Љалол дар доираи омўзиши силсилаи стандартњои байналмиллалии ИСО ва иштирок дар семинару машваратҳои сатҳи милливу  байналмилалӣ  ҳамчун эксперти стандартњои байналмилалии силсилаи ИСО  ва низоми НАССР шинохта шудааст.

Номбурда дар заминаи њамкорињои Агентии Тољикстандарт бо ташкилоту созмонњои байналмиллалї, махсусан Комиссияи аврупогии иќтисодии Созмони  Милали Муттањид љињати тањия ва ќабули стандартњои мањсулоти кишоварзї наќши муассир дорад.

Солњои 1995-2002 – Донишљўи Донишгоњи давлатии омўзгории  Тољикистон ба номи Ќандил Љӯраев, шањри Душанбе;

Солњои 2005-2007 – Донишљўи Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон;

Солњои  2002-2007 - Муаллимаи мактаби миёнаи таҳсилоти умумии №96, шањри Душанбе;

Солњои 2007-2008 – Мутахассиси шуъбаи кадрњои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе;

Солњои 2008-2009 - Мутахассиси пешбари шуъбаи кадрњои Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе;

Солњои  2009-2010 - Мутахассиси пешбари раёсати корњо ва њуќуќи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе;

Солњои 2010- 2017 - Сармутахассиси  шуъбаи рушди менељменти сифати Агентии стандартизатсия,  метрология,  сертификатсия   ва нозироти савдои назди  Њукумати  Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе;

Аз 9-уми феврал то 1-уми июни соли 2017 - Муовини сардори раёсати бањодињии мутобиќати Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе;

Аз  1-уми июни соли 2017 - Муовини директори  Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон.

Забонњои русї ва англисиро медонад.

Оиладор соњиби 2 фарзанд.

  • тел. (+992 37) 233-84-44
  • Факс: (+992 37) 233-44-99
  • E-mail:info@standard.tj